processdesign336x290

Säker processdesign

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med att förebygga olyckor i processindustrier, och som vill öka sin förståelse för processdesignens betydelse. Målgruppen kan vara personal (även chefer) som utifrån olika aspekter arbetar med detta – drift, underhåll, hälsa-säkerhet-miljö, processteknik, design och projekt.

Förkunskaper
Praktisk erfarenhet från processindustrin är bra att ha i grunden, och gärna en ingenjörsutbildning 

Omfattning
1 dag. 

Innehåll
Kursen kommer att utgå från handledning säker processdesign. Mer information kommer under februari.

Kursledare
Jonas Rudling, Pidab

Kursmaterial
Säker processdesign

Utbildning a 336x290

Säkerhetskritisk instrumentering och Funktionssäkerhet (SIL) - Översikt, 1 dag

Grunderna i standarderna SS-EN (IEC) 61508 och SS-EN (IEC) 61511 för processäkerhet i industrin förklaras. De ingående delmomenten i säkerhetssystemens livscykel beskrivs. Krav, arbetsmetodik och beräkningsmetoder gås igenom och diskuteras.

Begreppet SIL och dess användning inom processindustrin förklaras översiktligt med exempel från processindustrin. Kursen sammanfattar de teoretiska delarna i grundkursen (2 dagar) utan övningar, och den hålls helt i seminarieform.Utbildning b 336x290

Säkerhetskritisk instrumentering och Funktionssäkerhet (SIL) - Grundkurs, 2 dagar

Grunderna i standarderna SS-EN (IEC) 61508 och SS-EN (IEC) 61511 för processäkerhet i industrin förklaras. De ingående delmomenten i säkerhetssystemens livscykel beskrivs. Krav, arbetsmetodik och beräkningsmetoder gås igenom och diskuteras.

De teoretiska momenten varvas med övningsuppgifter med fokus på SIL-bestämning, grundkonstruktion och SIL-verifiering av säkerhetskritiska instrumentfunktioner.