img 336x290 09

Vi söker automationsingenjör

Vill du bli en del av ett expansivt teknikområde?

Vi söker nyfikna ingenjörer gärna med ett antal års erfarenhet.
Din bakgrund kan vara från högskola samt att du har arbetat i industrin under under ett antal år.
Vi söker både processingenjörer och instrument/el och automations ingenjörer.

Välkommen till oss med en spontanansökan till jobb@pidab.com

 

karin

Karin berättar

”Trots att jag nästan alltid är hos våra kunder känner jag en stark samhörighet med Pidab

Karin är gymnasieingenjör och verksam som konstruktör. Den största delen av hennes arbetstid är förlagd till en av pidabs uppdragsgivare, AkzoNobel Projects & Engineering. Ett internationellt företag som arbetar med utveckling och uppförande av nya fabriker eller kompletteringar av processanläggningar i en befintlig fabrik.

”Jag arbetar som resursförstärkning i flera olika projekt där vår uppdragsgivare bygger olika typer av anläggningar.

Det kan handla om fabriker för tillverkning av kemikalier till massaindustri på andra sidan jordklotet i Kina eller sydamerika, eller lokalt på en anläggning i Bohus, tjugofem minuter från pidabs kontor.

Min roll är att vara en del av dessa projekt inom mitt område automation. Ansvaret jag har är bland annat att ta fram montageunderlag, kretsscheman och slutdokumentation. Inget projekt är det andra likt. Alla har olika förutsättningar och det är faktiskt kul att, under de 1-2 år som ett projekt oftast tar, få vara med och konstruera en ny fabrik eller ombyggnad i en befintlig anläggning.”

En stämning som gör att man stannar länge

”Trots att jag nästan alltid är ute hos våra kunder känner jag en stark samhörighet med Pidab. Företaget är familjärt och inkluderande, tycker Karin. Pidabs filosofi är att alla skall kunna vara med och påverka. Här finns inga stängda dörrar eller atmosfär som hindrar någon att göra sin röst hörd.

Och att pidab dessutom möjliggör för medarbetare att kunna bli delägare gör inte heller saken sämre. Jag började arbeta på pidab 1992 och har inga planer på att sluta. Och vi är faktiskt flera kollegor som varit med i stort sett lika länge.”

leif

Leif berättar

”Mina två perspektiv är en klar fördel

Leif Bengtsson har lång praktisk erfarenhet av installationer för elkraft, starkström och elinstallationer i explosiv miljö. Ett område han var delaktig i för oljehamnen, Göteborg och på Preems raffinaderi under ca 10 års tid.

Denna erfarenhet kombinerat med teoretisk utbildning inriktad på datorstödd fysikalisk mätteknik vid Göteborgs Universitet är en styrka Pidab drar nytta av i projekten.

Min fördel är den praktiska erfarenheten. Jag kan direkt och konkret se vad ett ritningsunderlag innebär och om lösningen är praktiskt genomförbar. Det betyder att vi i projektgruppen kan undvika misstag som riskerar att försämra eller försena det vi arbetar med för våra uppdragsgivare.

Behov av ändringar i en produktionsanläggning får ofta konsekvenser på utrustningen. Att exempelvis byta en pump eller en tryckmätare påverkar elinstallationen. Det är i sådana situationer jag bidrar med praktisk erfarenhet och kunskap. Jag analyserar ellösningarna och identifierar vad som behöver bytas ut eller användas på ett effektivare sätt. Det här är ett roligt och inspirerande ansvarsområde för mig, säger Leif.

Kompetensutveckling är ett prioriterat område

Som anställd har man ett stort ansvar själv här på Pidab. Vi har en platt organisation. Ledningen lyssnar på alla och uppmuntrar till egna initiativ. Personligen vill jag hela tiden utvecklas. Jag själv är t.ex nu 2015 en bra bit in i min utbildning inom elbesiktningar. Ett område där vi på pidab kan genomföra såväl beställningsuppdrag från våra kunder som revisionsbesiktningar.

Pidab är ett nischföretag med spetskompetens inom sitt område. Det är därför jag gillar att arbeta här, avslutar Leif.