brannarblock

Brännarblock

Burner Management Module Library för SIMATIC S7 F/FH Systems

Maskindirektivet - EN 746-2

En brännare klassas som en maskin trots att en brännare inte alltid har några rörliga delar. Brännare ska därför uppfylla maskindirektivets krav.

Standarden EN 746-2 Industriugnar - Del 2:

Säkerhetskrav för förbrännings- och bränslesystem är harmoniserad mot maskindirektivet och den används normalt för att uppfylla maskindirektivets krav på brännare och brännarstyrsystem. Även för de brännare som inte är installerade i industriugnar.

 

Brännarstyrning - EN 298

Flamsäkerhetsutrustningar (som inte är termoelektriska) med tillhörande automatiska brännarstyrsystem (BMS) för gasbrännare ska enligt EN 746-2 uppfylla kraven i EN 298. Normalt visar man att kraven i EN 298 är uppfyllda genom att man låter typgodkänna system med programvara. Sådana typgodkännanden får endast utfärdas av ett anmält organ för gasapparatdirektivet (men inte för maskindirektivet). Uppfyller man kraven för gaseldning (EN 298) så uppfylls automatiskt kraven för oljeeldning, som är mildare.

 

Täthetskontroll - EN 1643

Då en gasbrännares brännaruteffekt överstiger 1 200 kW så kräver EN 746-2 att gasavstängningsventilernas täthet verifieras före brännarstart med hjälp av ett system eller en funktionalitet för täthetskontroll. Sådana system eller sådan funktionalitet ska uppfylla kraven i EN 1643 eller ge en likvärdig säkerhetsnivå enligt ett krav i EN 746-2.

Normalt visar man att kraven för täthetskontroll enligt EN 1643 är uppfyllda genom att även detta system eller denna funktionalitet typgodkänns av ett anmält organ för gasapparatdirektivet.

För oljeavstängningsventiler krävs ingen täthetskontroll oavsett installerad brännaruteffekt.

Modulbiblioteket

Pidabs modulbibliotek består av tre låsta och typgodkända mjukvarumoduler för SIMATIC S7-400 F/FH-systems:

 1. Modul för styrning av huvudbrännare (F_BrnCtr)
 2. Modul för styrning av tändbrännare (F_IgnCtr)
 3. Modul för automatisk täthetskontroll av gasavstängningsventiler (F_Tightn)

Typgodkännande har utfärdats av: Dansk Gasteknisk Center a/s(Logo med?) 

 

Moduler för brännarstyrning

 • Huvudbrännarmodulen (BrnCtr) kan användas för styrning av både gas- och oljebrännare.
 • Tändbrännarmodulen (IgnCtr) som styr gaseldade tändbrännare kan anslutas till huvudbrännarmodulen.

 • Båda modulerna är typgodkända av anmält organ mot standarden EN 298.

  

Normal start av gasbrännare

 1. Alla startvillkor är uppfyllda. (Ingångarna PreIL och SrtIL är aktiva). Start av brännaren är möjlig.
 2. En startsignal skickas till modulen via ingången CmdSrt. Startsekvensen aktiveras och tändbrännaren startas via utgången CmdSrtIgniter.
 3. När tändbrännarens är I drift återkopplas driftsignalen tändbrännarmodulen till ingången IgniterRun
 4. Då säkerhetstiden för tändbrännaren har löpt ut öppnas huvudgasventilerna via utgång CmdOpSVlv
 5. Huvudflamman detekteras via ingången MainFlame
 6. Då säkerhetstiden för huvudbrännaren har löpt ut stoppas tändbrännaren via utgången CmdSrtIgniter.
 7. Efter det att den inställbara fördröjningstiden OPDelTim har löpt ut aktiveras driftförreglingsingången OpIL (som måste vara aktiv) och driftsvarsutgången IndOp
funktionsansvar

Funktionsansvar

Pidab - en partner för komplett funktionsansvar

Pidab är en erfaren och kompetent partner som kan och vill ta ett komplett funktionsansvar för projekt.

Vårt erbjudande omfattar allt från rådgivning och utredningar som kräver ett brett tekniskt kunnande till totalåtaganden. I ett totalåtagande ansvar vi för processdesign, konstruktion, upphandling, montage, driftsättning och överlämning.

 

Projekt i egen regi eller med partner

Vi genomför uppdrag med funktionsansvar helt i egen regi, eller tillsammans med en partner. Allt beroende på projektets utformning. Många av våra uppdragen genomförs under IEW Groups ansvar.

IEW Group ägs gemensamt av Pidabs moderbolag Eurocon och vår partner Rördesign. Främst hämtas ingenjörsresurser till projektverksamheten från de olika bolagen.

Som uppdragsgivare bestämmer du den grad av funktionsansvar som du vill att vi ska ta. Allt utifrån projektets omfattning, komplexitet och utifrån din egen organisations förmåga.

 

elbesiktning336x290

Elbesiktning

PIDAB HAR AV ELEKTRISKA NÄMNDEN AUKTORISERAD BESIKTNINGSINGENJÖR.

Vi utför revisionsbesiktningar och entreprenadbesiktningar för el på alla typer av anläggningar. Det gäller även anläggningar med förhöjd brandrisk som explosiv gas/damm-atmosfär (ATEX).

Revisionsbesiktning av elanläggning

Revisionsbesiktningen innebär att en kontroll av elanläggningen görs, en kontroll som enligt starkströmsföreskrifterna ska utföras regelbundet. Revisionen ger också en uppföljning av att elanläggningen uppfyller kraven från Elsäkerhetsverket, Boverket, Arbetarskyddsstyrelsen m fl. 

Besiktning görs enligt Elektriska Nämndens bestämmelser för att förebygga person- och egendomsskador som kan uppstå på grund av el samt att reducera konsekvenserna av driftavbrott.

Har du fått avisering om besiktning?
För att boka besiktning, använd dina inloggningsuppgifter på Elektriska nämnden sajt: EN2010
När du loggat in väljer du->besiktningsingenjör -> Västra Götaland -> Pidab.

Du kan också kontakta vår besiktningsingenjör direkt så hjälper vi dig.
Leif Bengtsson; Senioringenjör El-/Automation / El-besiktning
031 334 26 21
leif.bengtsson@pidab.com